Výstavy a další akce

které připravuje nebo na kterých se podílíme

Informace o již uvedených akcích jsou průběžně aktualizovány.

 

Námi připravované nebo aktivně podporované akce:

Datum konání Místo konání Popis akce
srpen 2024  Podkrušnohorský zoopark Chomutov Prodejní výstava masožravých rostlin denně od 10:00 do 17:00, polední přestávka je od 10:30 do 11:00

 
 
 
O úroveň výš...         Na hlavní stránku...

Back to general level...         Main page...