Profesionální prodej masožravých rostlin

Masožravé rostliny
Jana Srbová

IČO: 725 87 148

Želivského 1970, 430 01 Chomutov, Czech Republic
telefon: 474 626 885      mobil: 605 71 72 74
email: prodej@masozraverostliny.info

web:    www.masozraverostliny.info

Kromě široké maloobchodní nabídky pro pěstitele (více zde...) se zabýváme i středně velkými a velkými dodávkami vybraného sortimentu druhů a kultivarů masožravých rostlin. Dlouhodobý zájem o naše výpěstky byl pro nás podnětem k zahájení oficiální obchodní činnosti v oblasti prodeje masožravých rostlin a to ke dni 5. 10. 2000.

       Specializujeme se zejména na rozmnožování základních druhů masožravých rostlin, které je možné pěstovat v bytových podmínkách, jsou zajímavé a z těchto důvodů mnoha zákazníky žádané. Takovými rostlinami jsou zejména různé druhy rosnatek (Drosera), mucholapka podivná (Dionaea muscipula) a nejrůznější formy špirlic (Sarracenia).  Seznam sbírkových druhů je k nahlédnutí zde…

       

        Výhody našich rostlin v porovnání s dodávkami zahraničních rostlin z distribučních sítí:
       · lepší estetická kvalita (čisté bílé květináče oproti cihlově hnědým, zašpiněným atd.)
       · cena stejná, nebo nižší
       · ke každé rostlině česky psaný návod na pěstování
       · rostliny v lepší kondici (zákazník je spokojen a přijde si znovu koupit další druh)
       · v případě špirlic a mucholapek výrazně barevnější kultivary

Ukázky námi dodávaných rostlin

               
Ukázka běžně dodávaného sortimentu
       
Různé kultivary mucholapky podivné
(Dionaea muscipula)
       
Ukázka dodávaných špirlic (Sarracenia)
               
Drosera coccicaulis
       
Rosnatka kapská (Drosera capensis)
        Australské trpasličí rosnatky (Drosera spp.)

        Přestože máme možnost využívat laboratorní techniky in-vitro, množíme masožravé rostlině výhradně klasickými metodami (semena, řízky). Námi produkované rostliny tedy nejsou nijak chemicky ani hormonálně ošetřené, což další pěstování usnadňuje. Velmi intenzivně se též věnujeme šlechtění s využitím klasických šlechtitelských a genetických postupů. Estetická kvalita námi vyšlechtěných hybridů špirlic je nediskutovatelná, ale ani v oblasti pěstování nejžádanější rostliny - mucholapky podivné nezůstáváme pozadu. Máme velmi širokou sbírku uznaných kultivarů, které využíváme k dalšímu křížení a prošlechťování. Námi dodávané rostliny jsou tedy kvalitní jak po stránce zdravotní, tak i genetické.

Pohledy na naší kulturu mucholapky podivné (Dionaea muscipula)

               
Mateřské rostliny
       
Mateřské rostliny

       
Rostliny připravené k prodeji
               
Mateřské rostliny
       
Roční semenáče
       
Mateřské rostliny

           Pořádáme též výstavy. Uspořádali jsme již přibližně 20 výstav v Chomutově, Mostě a Ústí nad Labem. Účastnili jsme se též výstav a prodejních burz v Praze. Disponujeme barevnými informačními tabulemi, letáky a vším co k reprezentativním výstavám patří. Na námi pořádaných akcích zajišťujeme též pěstitelskou poradnu. Na našich výstavách je k vidění celkový průřez říší masožravých rostlin. Podle velikosti výstavní síně vystavujeme 50-100 druhů rostlin. Máte-li zájem o uspořádání výstavy masožravých rostlin, pak naše podmínky nejsou náročné. Výstavní síň by měla být světlá, nebo dobře osvětlená o minimální ploše 20m2

        Pro sběratele masožravých rostlin a začínající zájemce průběžně připravujeme aktuální nabídku přibližně 100 druhů, poddruhů a kříženců masožravých rostlin. Nabídka včetně maloobchodních ceníků a podmínek prodeje je k dispozici ve zvláštní sekci tohoto webu. Průběžně připravujeme i široký informační servis k námi prodávaným rostlinám. Popisné informace včetně fotografií jsou k dispozici v části "Informace a fotografie". Návody na pěstování a další instrukce jsou postupně zpracovávány a příslušná sekce rozšiřována. Přístup ke všem těmto informacím je možný i z hlavní stránky.

       V případě, že se na nás obrátí kdokoliv se zájmem o naše rostliny, je možné dohodnout se v období květen až září na návštěvě našich skleníků. Pokud budeme mít rostliny Vašeho zájmu, vynasnažíme se Vám vyhovět.
O úroveň výš...         Na hlavní stránku...

Back to general level...         Main page...