Stručné návody na pěstování masožravých rostlin

Rosnatky (Drosera)

Rosnatky jsou jedněmi z nejběžněji pěstovaných masožravých rostlin. Lze je snadno pěstovat i v domácích podmínkách. Svoji kořist lapají listy pomocí žláznatých chlupů nesoucích lepkavý sliz. Tyto se na slunci třpytí a lákají hmyz. Rosnatky jim vděčí za své české jméno. Mezi nejčastěji pěstované druhy patří: rosnatka kapská (Drosera capensis), Drosera capillaris, Drosera spathulata, Drosera coccicaulis a některé další.

       Zálivka: maximální, podmokem do podmisky
       Oslunění: maximální (východní, jižní nebo západní okno)
       Teplota letní: 15-35°C (optimum 20-30°C)
       Teplota zimní: 15-30°C (optimum 15-25°C)
       Relativní vzdušná vlhkost: 60 - 80%
       Substrát: rašelina
       Hnojení: žádné!
       Krmení: není nutné

       Rostliny lze nejlépe pěstovat celoročně na parapetu slunného okna. V létě i v zimně rosnatkám vyhovuje pokojová teplota, lehčí přehřátí snáší dobře. V zimě rostlinám nevadí drobný pokles teploty způsobený studeným oknem. Hladinu vody v misce udržujeme 0,5 - 1,5 cm, voda nikdy nesmí vyschnout! Nedoporučujeme rosnatky překrmovat. Rostliny samy lapají drobné mušky a pokud nic nechytí, bez potravy se obejdou. Jednou ročně přesazujeme do výše popsaného substrátu. Ztratí-li se po donesení rostliny z obchodu "rosa" na listech, umístěte rostlinku do otevřené sklenice. Na dně udržujte výše popsané množství vody. Otevřená sklenice dobře větrá, na slunci se nepřehřívá. Rostlina si zde vytvoří vlhčí klima a kapičky "rosy" na listech se po několika dnech obnoví. Většina běžně prodávaných rosnatek je samosprašná a vytváří tisíce mikroskopických semen.
O úroveň výš...         Na hlavní stránku...