Epifytický substrát pro masožravé rostliny

Pro některé druhy MR není základní rašelinový substrát vhodný, protože je kyselý a velmi mokrý. Spíše než mokro vyžadují takové druhy jen vlhko a dobrý přístup vzduchu ke svým kořenům. Pro tyto rostliny používáme tzv. epyfitický substrát, který je napodobeninou hmoty v jaké koření epifyty (rostliny kořenící v korunách stromů). Z masožravých rostlin v takovém substrátu pěstujeme jednak láčkovky (bez ohledu na to zda v přírodě rostou epyfiticky nebo nikoliv) a orchideokvěté bublinatky.
       Základní vlastností epyfitického substrátu je skutečnost, že propouští přebytečnou vodu (nezadržuje ji) a zabezpečuje dobrý přístup vzduchu ke kořenům. Aby měla směs tyto vlastnosti, musí obsahovat nejrůznější nespojité části.
       Těmi mohou být přírodní materiály jako např. kusy kůry (nejlépe borová nebo dubová), suché listí (dubové nebo bukové), rašelinná vlákna nebo mech. Samotná rašelina není vhodným komponentem, protože substrát příliš spojuje. Do epyfitických substrátů můžeme přidávat i umělé materiály jsko např. kousky molitanu, krudky polystyrenu nebo hrubozrnný perlit.

Příkladem směsi pro láčkovky může být:
        * kůra + listí + dřevěné uhlí + perlit
        * kůra + listí + mech + poslyrén
        * kůra + rašelinná vlákna + mech
        * kůra + rašelinná vlákna + listí + perlit

Příkladem směsi pro epyfitické bublinatky:
        * rašeliník + kůra + rašelinná vlákna
        * rašeliník + řašelinná vlákna + perlit
O úroveň výš...         Na hlavní stránku...